SẢN PHẨM CỦA VIỆN IPD

Thanh toán với mã ưu đãi

SẢN PHẨM CỦA VIỆN IPD

Khoá Học Kỹ Năng Lãnh Đạo Bản Thân

Chương trình LÃNH ĐẠO BẢN THÂN vừa hội tụ những tinh hoa giáo dục trên thế...
Avatar giáo viên
3.650.000₫

MC nhí cơ bản

Chìa khóa phát triển ngôn ngữ và sự tự tin cho trẻ
Avatar giáo viên
3.650.000₫

Kids dance (Nhảy hiện đại)

Chìa khóa phát triển sức khỏe và sự tự tin cho trẻ
Avatar giáo viên
2.700.000₫
3.500.000₫
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666